Hide & Seek - Gefährliches Versteckspiel, Neue Partner

Sendezeit: 22:00 - 22:45, 11.06.2022
Genre: Thriller-Serie, Staffel 1 - Episode 1
  • Untertitel für die Sendung verfügbar
  • Darsteller: Pyotr Rykov (Maxim Shumov), Yulia Abdel Fattakh (Varta Naumova), Oleksandr Kobzar (Jevgenij Borovko), Yakiv Kucherevskyi (Viktor Goray), Oleg Moskalenko (Pavel Meshkov), Mikhail Troynik (Valery Bondar), Evgeniy Grigoriev (Dealer), Valeriy Legin (Leonid Shumov), Azalia Tkachuk (Alina Borovko)
  • Drehbuch: Simor Glasenko
  • Regie: Iryna Gromozda
  • Kamera: Serhiy Krutko
  • Musik: Yevhen Filatov
Ukraine (2019) Neue Partner

Nutzer haben auch angesehen